سخنرانی ایران درنمایشگاه فیتور

حضور ایران دوستان در نشست ویژه گردشگری ایران در نمایشگاه فیتور ۲۰۱۹ اسپانیا