انسان از عشق  زنده است و همه ی هستی،  صحنه عشق  بی کران ذات متعالی پروردگار است به تک تک آفرینندگانش.

بنیاد نیک ورزی شریان، با هدف کمک و نجات نوزادان و کودکان مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج مادرزادی، با همراهانی سر سپرده در راه بشر دوستی تاسیس شده است.

به گفته علی بروجردی علوی، مدیر عامل بنیاد شریان از هر ۱۰۰ نوزاد متولد شده یک نفر مبتلا به بیماری های مادر زادی قلبی است که نیاز به کمک و مساعدت مادی و معنوی دارد تا بتواند پس از درمان با سلامتی کامل به زندگی خود برگردد.

این بنیاد با مساعدت و همکاری افرادی تشکیل شده است که همواره قلب و روحشان برای تعالی فرهنگ والای انقاق و هم نوع دوستی تپیده است و توانسته اند در کنار یکدیگر به نتایج و موفقیت های رضایت بخش فراوانی  برسند ، تا آنجایی که تا به حال ۷۰ جراحی در بنیاد نیک ورزی شریان انجام شده است که همگی موفقیت آمیز بوده است. با توجه به اینکه در حال حاضر بیمارستانی مجهز برای پیوند قلب اطفال در کشور وجود ندارد، محقق شدن این موضوع یکی دیگر از اهداف بنیاد است که می توان به آن اشاره کرد.

شرکت خدمات مسافرتی ایران دوستان، به عنوان یکی از حامیان شریان، همواره  در تلاش بوده است تا بتواند سهمی ناچیز در حمایت مادی و معنوی کودکان سرزمین سرفراز ایران داشته باشد و از سویی هم بتواند مروج فرهنگ ایثار و انفاق در جامعه باشد و هم یاوری برای ارتقاء دانش پزشکی کشور تا آینده فرزندانش را هر چه نیکوتر و والاتر  رقم بزند.

از همین رو جمعه ۱۴ اسفند ۹۴ نشستی صمیمی و دوستانه از طرف بنیاد تدارک دیده شده است تا اعضا از نزدیک با نوع و نحوه فعالیتها ی تیم جراحی بین المللی بنیاد آشنا شوند.

به امیدی که روز به روز به تعداد دریا دلان و عاشقان این بنیاد اضافه شود و بتوانند دست در دست هم به آینده سازان این مرز و بوم ادای دینی نیکو و پر از مهر داشته باشند.

بنیاد نیک ورزی شریان