ثبت پرونده ۱۱ قنات ایران در فهرست جهانی یونسکو

معاون میراث فرهنگی از ثبت پرونده ۱۱ قنات ایران در فهرست جهانی یونسکو خبر داد.

پرونده قنات های زنجیره ای ایران، روز جمعه در چهلمین اجلاس میراث جهانی یونسکو به عنوان بیستمین پرونده میراث فرهنگی ایران در فهرست آثار جهانی قرار گرفت.

این ۱۱ قنات در استانهای خراسان، یزد، کرمان، اصفهان و استان مرکزی قرار گرفته اند که عمری بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰۰ سال دارند.

قنات ها شبکه های زیر زمینی بودند که در قدیم با هدف آب رسانی و مدیریت آب برای مصارف کشاورزی و سایر مصارف به کار گرفته می شدند . به عنوان مثال قنات گناباد، عمیق ترین قنات ایران است که عمق چاه اصلی اش حدودا به ۳۵۰ متر می رسد. همچنین قنات زارچ با قدمت بین ۲ تا ۳ هزار سال با طول ۷۱ کیلومتر،  یکی از بلندترین قنات های ایران شناخته شده است.

qanat-diagram

میراث جهانی یونسکو عهد نامه ای بین المللی است که موضوع اصلی آن حمایت از آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی بشر است. فارغ از نژاد و ملیت و مذهب و متعلق به همه انسانهای زمین که اهمیتی جهانی دارد.