امروز ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ سرانجام بعد از گزارش نهایی آژانس،تحریم های ظالمانه ای که سالهای متمادی بر علیه ایران وضع شده بود،لغو شد. دوازده سال تلاش و مذاکره دیپلماتیک، دوازده سال تحمل وضعیت اقتصادی ناگوار و صبربر تصمیم گیری های بی منطق.
امروز همام روزی است که تمامی مردم ایران سالها منتظر فرا رسیدن اش بودند، روزی که خانم موگريني و آقاي دكتر ظريف روز اجرايي شدن برجام را اعلام نمودند.
از امروز تحقق تمام حقوق هسته اي ايران تضمين ميشود و تمامي تحريم هاي يكجانبه مرتبط هسته اي آمريكا و اتحاديه اروپا و همچنين شش قطعنامه تحريم شوراي امنيت و دوازده قطعنامه شوراي حكام عليه ايران لغو و برداشته مي شوند. به اميد روزهاي پر افتخار و شكوهمند براي ملت عزيزمان.